Foglak Projekt
Navigáció
Főoldal
Célunk és küldetésünk
Alapvető információk a projektről
Közérdekű dokumentumok
Fórumok
Fórum: Elindultunk
Linkek
Kapcsolat
Galéria
Keresés

Megvalósítók és elérhetőségeik

Közép-Magyarországi régió
Észak-Magyarországi régió
Észak-Alföldi régió
Dél-Alföldi régió
Közép-Dunántúli régió
Dél-Dunántúli régió
Nyugat-Dunántúli régió

Letöltések/dokumentumtár
Archívum
Ajánlatkérő felhívások
RSS
Hírek

Fórum
Untitled Document
Pályázat regionális koordinátor munkakört betöltésére

Pályázati felhívás


A Hajléktalanokért Közalapítvány a TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt keretében pályázatot hirdet egy fő részére, regionális koordinátor munkakör betöltésére a Nyugat-dunántúli régióban. A munkakört munkaviszony keretében, heti 20 órában kell ellátni.

A munkavégzés helyszíne a Nyugat-dunántúli régió.

Az illetmény havi bruttó: 150 000 Ft.

A munkaviszony kezdete: 2010. július 1.
A jogviszony időtartama: 2011. június. 30. napjáig tartó határozott idejű (3 hónap próbaidő után).

Elvárások:
 • felsőfokú szociális végzettség
 • legalább 2 év szakmai gyakorlat a hajléktalan-ellátás területén
 • amennyiben a pályázó munkaviszonyban áll, a munkáltató írásos igazolása arról, hogy beleegyezik jelen felhívásban meghirdetett munkaviszony vállalásába
 • a nyertes pályázónak jelen felhívásban bemutatott feladatok elvégzését igazolható módon el kell különítenie az általa más munkaviszony keretében ellátott tevékenységektől

Előnyt élvez az a jelentkező, aki rendelkezik a következő készségekkel, jártasságokkal:
 • hajléktalanok és/ vagy tartós munkanélküliek ellátásában szerzett tapasztalat
 • jó munkabíró-, és problémamegoldó készség
 • a megpályázott régió szociális ellátórendszerének ismerete, régiós munkavégzésben szerzett tapasztalat
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság
 • jogosítvány, esetleg saját autó használata
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret

Benyújtandó dokumentumok:
 • a pályázó önéletrajza
 • a pályázó bizonyítványainak fénymásolata
 • motivációs levél,
 • amennyiben a pályázó munkaviszonyban áll, a munkáltató írásos igazolása arról, hogy beleegyezik jelen felhívásban meghirdetett munkaviszony vállalásába
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába a projektgazda Hajléktalanokért Közalapítvány harmadik személy betekintését is engedélyezheti

A pályázatokat postai és elektronikus úton egyaránt be kell nyújtani a Hajléktalanokért Közalapítványhoz.

A teljes pályázati anyagot 2010. június 25-ig kell postára adni az alábbi címre:
Hajléktalanokért Közalapítvány
FogLak projektiroda
1475 Budapest, Pf. 378.

Az önéletrajzot, valamint motivációs levelet 2010. június 25-ig elektronikusan is el kell juttatni az alábbi e-mail címre:
iroda@foglakprojekt.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.


Az elvégzendő feladat bemutatása
A Hajléktalanokért Közalapítvány és konzorciumi partnere, az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány uniós és hazai támogatással kiemelt projektet valósít meg „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” címmel.

A kiemelt projekt céljai
1. A projekt célja a hajléktalan ellátás azon szemléletbeli változásának megalapozása, előkészítése szakmai anyagok, koncepciók kidolgozásával, amelynek következtében a szociális munka napi gyakorlatává válik a hajléktalan emberek munkaerő-piaci integrációjára való törekvés, valamint önálló lakhatásuk megszerzése és fenntartása, végső soron társadalmi integrációjuk.

2. A projekt célja a hajléktalanellátással foglalkozó szolgáltatások segítő tevékenységének átalakítása, a komplex segítő tevékenység rendszerének kialakítása - a TÁMOP 5.3.3. konstrukciót megvalósító projektek teljes folyamatában (a részletes célok kialakításától a megvalósításon keresztül a lezárásig, értékelésig) közvetlen szakmai támogatásokkal.

3. A projekt célja a TÁMOP 5.3.3 projektekben megvalósítandó foglalkoztatási és lakhatási programok során kialakítandó hatékony és komplex gyakorlati támogatási megoldásoknak megfelelő szervezetfejlesztés a hajléktalanellátással foglalkozó szolgáltatók körében.

4. A projekt célja a fejlesztés eredményeinek és szolgáltatásainak elérhetővé tétele minden hajléktalan-ellátással foglalkozó szervezet számára. Az eredmények és szolgáltatások nyitottá tételével a projekt bővíti az ellátásért felelős önkormányzatok, az intézményfenntartók, az ellátásban dolgozó szociális szakemberek segítői eszköztárát.

5. A projekt célja, hogy a TÁMOP 5.3.3. projektek keretében megvalósítandó foglalkoztatási és lakhatási programok végrehajtása során kialakuló hatékony és komplex gyakorlati támogatási megoldások fenntarthatósága, tapasztalatainak továbbhasznosítása érdekében:
a. Javaslatokat dolgozzon ki, és az ennek megfelelő makrokörnyezeti (finanszírozási, szakmai-eljárási) szabályozók, tényezők kialakítását szorgalmazza,
b. Szakmai és társadalmi hálózatokat építsen, segítse az együttműködést és tudásbázis kialakítását a fenti célokhoz kapcsolódóan.


A projekt céljainak elérésére régiónként segítő szolgáltatásokat szervez és nyújt hajléktalanellátó szervezetek számára, a foglalkoztatás elősegítése és az integrált lakhatási programok területén. A szolgáltatások regionális szintű megszervezése és működtetése a jelen felhívással kiválasztandó regionális koordinátor feladata a Nyugat-dunántúli régióban.

A regionális koordinátorok tevékenységei:
 • Megismeri a TÁMOP 5.3.2.-08/1-2008-0001 projektet. Munkája végzése során a pályázatban vállaltakat betartja.
 • Havonta foglalkoztatási és lakhatási regionális műhelyeket szervez a régiójában működő szociális szakemberek számára.
 • Évi két alkalommal szakmai napokat szervez, a hajléktalan emberek társadalmi integrációját érintő kérdésekről a szociális szakemberek, és a helybeli szociális ellátásokért, a helyi szociálpolitika kialakításáért felelős személyek számára.
 • Regionális, munkáltatói és lakhatási információs adatbázist alakít ki és gondoskodik a rendszeres frissítéséről.
 • Az elvégzett tevékenységekről, műhelyekről a kialakítandó dokumentációs protokollban lefektetett módon rendszeres időközönként a projektgazdának beszámol.
 • A helyi települési koordinációt segíti a TÁMOP 5.3.3 projektet megvalósító településeken a hajléktalan-ellátáson kívüli szereplők számára.
 • A régiós Munkaügyi Központtal rendszeresen konzultál, kapcsolatokat épít ki, közvetít a TÁMOP 5.3.3 projektet megvalósító szervezetek felé; a hajléktalan embereknek nyújtott álláskeresési szolgáltatásokat közvetít a referensek felé.
 • Közreműködik a 2009-ben és 2010-ben egy-egy alkalommal a TÁMOP 5.3.3 projektet megvalósítók számára megvalósítandó régiós továbbképzések megszervezésében, lebonyolításában.
 • A program/ok végrehajtása, az oktatások, stb. során felmerült szakmai tapasztalatokat, konzekvenciákat, javaslatokat összegzi, ezeket eljuttatja a projektgazdának.
 • A régión belüli szervezetfejlesztést és a szolgáltatások átalakulását követi.
 • Elégedettségi vizsgálatot szervez a TÁMOP 5.3.3. projektbe bevont hajléktalan emberek körében.
 • Az elégedettségi vizsgálat eredményét régiós szinten összesíti, továbbítja a projektgazdának.
 • Részt vesz a koordinátorok megbeszélésein. A megbeszélések szükség szerint, illetve minimum kéthavonta kerülnek megrendezésre a Budapest VI. Szobi u. 3. helyszínen.
 • Az adatvédelmi és személyiségi jogokat tiszteletben tartja.

A munkavállaló ellátandó feladatairól bővebb felvilágosítás az alábbi személyektől kérhető:

Maróthy Márta, E-mail: marothy.marta@foglakprojekt.hu, Telefon: 30/316-50-63, 06 1/261-7704
Kemecsei Judit, E-mail: kemecsei.judit@foglakprojekt.hu, Telefon: 30/326-80-67, 06-1/261-7704Divinszky Zsolt - május 20 2010 09:18:00 · Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtette a jelszavát?
Kérjen újat itt.
divi © 2008