Foglak Projekt
Navigci
Főoldal
Célunk és küldetésünk
Alapvető információk a projektről
Közérdekű dokumentumok
Fórumok
Fórum: Elindultunk
Linkek
Kapcsolat
Galéria
Keresés

Megvalósítók és elérhetőségeik

Közép-Magyarországi régió
Észak-Magyarországi régió
Észak-Alföldi régió
Dél-Alföldi régió
Közép-Dunántúli régió
Dél-Dunántúli régió
Nyugat-Dunántúli régió

Letöltések/dokumentumtár
Archívum
Ajánlatkérő felhívások
RSS
Hrek

Frum
Untitled Document
TÁMFALAK

TÁMFALAK

(TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés) Hajléktalanoknak


Az elmúlt 10 évben a Kríziskezelő Központ a hajléktalanok részére több sikeres lakhatási, foglalkoztatási, képzési projektet valósított meg. Tapasztalatok azt mutatják, hogy a hajléktalan emberek társadalmi integrációja, re-integrációja sikeresen csak komplex, a célcsoport sajátosságait figyelembe vevő, jól előkészített, valós igényeken alapuló projektekkel lehetséges. A TÁMOP. 5.3.3 program lehetőséget teremtett arra, hogy olyan széleskörű szolgáltatásokat kínáljunk, amely a városban élő 400 hajléktalan közel 10%-ának esélyt ad életminőségük javítására, társadalmi integrációjuk elősegítésére.

A projekt célja:
 • Székesfehérváron élő hajléktalanok társadalmi integrációjának elősegítése, a képzés, foglalkoztatás, lakhatás egymásra épülő komplex támogatásával.
 • A hajléktalan személyek társadalmi megítélésének javítása, kirekesztettségük csökkentése.
 • Az önálló lakhatás lehetőségének biztosítása révén az intézmény rendszerből történő végleges leválás előmozdítása.
A projekt hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon városunkban a hajléktalanság fokozatos visszaszorításához, csökkentéséhez:
 • Olyan makro-környezet kialakításának szorgalmazása, mely a fedélnélküliek társadalmi integrációját hatékonyan támogatja, összeegyeztetve a célcsoport, valamint a társadalom igényeit.
 • A hajléktalan ellátás szemléletbeli változásának előmozdítása, melynek következményeként a szociális munka gyakorlatában kiemelkedő szerephez jut a munkaerő-piaci, társadalmi re-integráció, és a komplex, egymásra épülő szolgáltatások nyújtásának rendszerszemlélete.
 • A hajléktalan ellátó szervezetek és a projekttel kapcsolatba került, illetve bevont személyek, munkáltatók, intézmények közös érdekein alapuló kapcsolatrendszer kialakításának előmozdítása, a szervezetfejlesztés támogatása révén.

A hajléktalanok projektbe való bevonása élethelyzetükből, életmódjukból adódóan különösen kockázatos. Ennek csökkentése érdekében a kiválasztás szakaszában fizikai, mentális állapotuk szűrését és pályaorientációs vizsgálatokat tartottunk. A megalapozottabb kiválasztás érdekében az ellátórendszer teljes vertikumából a populáció 22 %-nak (90 fő) komplex szűrését valósítottuk meg.
A projektben 35 fő számára készítettünk egyéni fejlesztési tervet.
A 120 órás Készségfejlesztő szocializációs tréninget 15 főből 14 sikeresen befejezte.
A 180 órás Alapkompetenciákat fejlesztő képzést mind a 30 beiskolázott ellátottunk sikeresen elvégezte.
A 180 órás Motorfűrész-kezelő (OKJ 31 623 01 0100 21 03) rész-szakképesítés megszerzését biztosító képzésre beiskolázott 16 fő sikeresen levizsgázott.
5 fő egyéb képzésre jelentkezett és fejezte be sikerrel a program ideje alatt (bolti eladó 2 fő, wolframelektródás hegesztő 1 fő, biztonsági őr 1 fő, angol alapfok 1 fő).
6-12 hónap időtartamú lakhatási támogatással 19 fő önálló életvitelét segítettük, ők jelenleg is bérleményükben élnek.
Közvetlen foglalkoztatási támogatásban (munkaszerződéses állásba helyeztük 5+5 hónapra) 11 fő részesült.
A program szolgáltatásai hatására, a bevonáskor már munkajövedelem rendelkező 5 főnek javult a munkaerő-piaci státusza (munkabérük emelkedett).
További 8 fő talált munkát az elsődleges munkaerő-piacon, és azt meg is tartotta (4 hónap alatt legalább 60 munkanapot folyamatosan dolgozott).

A projekt megvalósításának ideje alatt igénybe vehető további szolgáltatások voltak:
 • Képzési, munkaügyi és karrier tanácsadás
 • Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda működtetése
 • Önálló lakhatás biztosítása érdekében életvezetési tanácsadás nyújtása, lakhatási lehetőségek felkutatása, lakhatás megtartásának segítése, a támogatott személyek lakóhelyi beilleszkedésének segítése egyéni vagy csoportos szociális munka keretében,
 • Rendszeres jogi tanácsadás a programban résztvevő ellátottak részére, általános és közbeszerzési jogi tanácsadás a menedzsment részére
 • Társadalmi integrációt segítő közösségi programok, csoportos szabadidős tevékenységek (sportesemény, kulturális esemény)
 • Kisgyermekes szülők részére gyermekfelügyelet biztosítása képzés, tréning idejére
 • Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása
 • egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és végrehajtása, rögzítése,
 • személyes segítség, tanácsadás, mentorálás az önálló életvitel kialakítására,
 • kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információk kezelésének képessége,
 • képességfejlesztő csoportok a munkaerő-piaci részvétel támogatása érdekében,
 • felkészítés a munkavállalásra (pl. a projektrésztvevők tájékoztatása a munkával kapcsolatos jogaikról, a legális munkavégzés előnyeiről, munkahely látogatás,
 • foglalkoztatási lehetőségek felkutatása,
 • a kedvezményezett szervezet kapcsolattartása a munkaügyi központtal,
 • munkaszerződés megkötésének segítése,
 • munkahelyi beilleszkedés és teljesítés követése,
 • alapvető számítógépes ismeretek gyakorlása, idegen nyelv gyakorlása (nem képzés formájában,
 • munkába állás és munkában maradás segítése szociális munka keretében,
 • OKJ-s képzési lehetőségek felkutatása, képzés támogatása a célcsoport számára,
 • OKJ-s képzésben és más felnőttképzésben maradás támogatása,
 • krízisügyelet biztosítása (képzési, munkahelyi, lakhatási konfliktusok kezelésére),
 • kapcsolattartás a területen működő szociális szolgáltatásokkal,
 • a célcsoport programban való részvételének és egyéni életkörülményeinek nyomon követése (pl. fotódokumentáció),
 •  Pszichológus elérhetőségének folyamatos biztosítása felmerülő munkahelyi, életvezetési, beilleszkedési problémák, kudarcok feldolgozásának hatékonyabb kezelésében és az esetlegesen felmerülő alkohol, drog, játékfüggőség esetén
 • Humán fejlesztés, tanácsadás a megvalósítók munkájának segítésére:

Konzorciumi Partner: Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A program teljes időtartama 2 év (2010. 03. 01. - 2012. 02. 28.)

Az elnyert támogatási összeg: 66 136 035 Ft.
Divinszky Zsolt - mrcius 22 2012 14:22:11 · Nyomtathat vltozat
Hiba bejelentse
Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszElfelejtette a jelszavt?
Krjen jat itt.
divi © 2008