Pályázat regionális koordinátor munkakört betöltésére
Írta: Divinszky Zsolt Dátum: Május 20 2010 09:18:00

Pályázati felhívás

A Hajléktalanokért Közalapítvány a TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt keretében pályázatot hirdet egy fő részére, regionális koordinátor munkakör betöltésére a Nyugat-dunántúli régióban. A munkakört munkaviszony keretében, heti 20 órában kell ellátni.


Teljes hír

Pályázati felhívás


A Hajléktalanokért Közalapítvány a TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt keretében pályázatot hirdet egy fő részére, regionális koordinátor munkakör betöltésére a Nyugat-dunántúli régióban. A munkakört munkaviszony keretében, heti 20 órában kell ellátni.

A munkavégzés helyszíne a Nyugat-dunántúli régió.

Az illetmény havi bruttó: 150 000 Ft.

A munkaviszony kezdete: 2010. július 1.
A jogviszony időtartama: 2011. június. 30. napjáig tartó határozott idejű (3 hónap próbaidő után).

Elvárások:

Előnyt élvez az a jelentkező, aki rendelkezik a következő készségekkel, jártasságokkal:

Benyújtandó dokumentumok:

A pályázatokat postai és elektronikus úton egyaránt be kell nyújtani a Hajléktalanokért Közalapítványhoz.

A teljes pályázati anyagot 2010. június 25-ig kell postára adni az alábbi címre:
Hajléktalanokért Közalapítvány
FogLak projektiroda
1475 Budapest, Pf. 378.

Az önéletrajzot, valamint motivációs levelet 2010. június 25-ig elektronikusan is el kell juttatni az alábbi e-mail címre:
iroda@foglakprojekt.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.


Az elvégzendő feladat bemutatása
A Hajléktalanokért Közalapítvány és konzorciumi partnere, az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány uniós és hazai támogatással kiemelt projektet valósít meg „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” címmel.

A kiemelt projekt céljai
1. A projekt célja a hajléktalan ellátás azon szemléletbeli változásának megalapozása, előkészítése szakmai anyagok, koncepciók kidolgozásával, amelynek következtében a szociális munka napi gyakorlatává válik a hajléktalan emberek munkaerő-piaci integrációjára való törekvés, valamint önálló lakhatásuk megszerzése és fenntartása, végső soron társadalmi integrációjuk.

2. A projekt célja a hajléktalanellátással foglalkozó szolgáltatások segítő tevékenységének átalakítása, a komplex segítő tevékenység rendszerének kialakítása - a TÁMOP 5.3.3. konstrukciót megvalósító projektek teljes folyamatában (a részletes célok kialakításától a megvalósításon keresztül a lezárásig, értékelésig) közvetlen szakmai támogatásokkal.

3. A projekt célja a TÁMOP 5.3.3 projektekben megvalósítandó foglalkoztatási és lakhatási programok során kialakítandó hatékony és komplex gyakorlati támogatási megoldásoknak megfelelő szervezetfejlesztés a hajléktalanellátással foglalkozó szolgáltatók körében.

4. A projekt célja a fejlesztés eredményeinek és szolgáltatásainak elérhetővé tétele minden hajléktalan-ellátással foglalkozó szervezet számára. Az eredmények és szolgáltatások nyitottá tételével a projekt bővíti az ellátásért felelős önkormányzatok, az intézményfenntartók, az ellátásban dolgozó szociális szakemberek segítői eszköztárát.

5. A projekt célja, hogy a TÁMOP 5.3.3. projektek keretében megvalósítandó foglalkoztatási és lakhatási programok végrehajtása során kialakuló hatékony és komplex gyakorlati támogatási megoldások fenntarthatósága, tapasztalatainak továbbhasznosítása érdekében:
a. Javaslatokat dolgozzon ki, és az ennek megfelelő makrokörnyezeti (finanszírozási, szakmai-eljárási) szabályozók, tényezők kialakítását szorgalmazza,
b. Szakmai és társadalmi hálózatokat építsen, segítse az együttműködést és tudásbázis kialakítását a fenti célokhoz kapcsolódóan.


A projekt céljainak elérésére régiónként segítő szolgáltatásokat szervez és nyújt hajléktalanellátó szervezetek számára, a foglalkoztatás elősegítése és az integrált lakhatási programok területén. A szolgáltatások regionális szintű megszervezése és működtetése a jelen felhívással kiválasztandó regionális koordinátor feladata a Nyugat-dunántúli régióban.

A regionális koordinátorok tevékenységei:

A munkavállaló ellátandó feladatairól bővebb felvilágosítás az alábbi személyektől kérhető:

Maróthy Márta, E-mail: marothy.marta@foglakprojekt.hu, Telefon: 30/316-50-63, 06 1/261-7704
Kemecsei Judit, E-mail: kemecsei.judit@foglakprojekt.hu, Telefon: 30/326-80-67, 06-1/261-7704