Felhívás OJ
Írta: Divinszky Zsolt Dátum: December 06 2011 16:40:08

Felhívás

Hajléktalanügyi Országjelentés 2010 és Hajléktalanügyi Országjelentés 2011

c. szakértői dokumentumok elkészítéséhez szerzőket keresünk. 


Teljes hír

Felhívás

A Társadalmi Megújulás Operatív Program  „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása”  című kiemelt projekt (Kódszám: TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001) keretében

Hajléktalanügyi Országjelentés 2010 és Hajléktalanügyi Országjelentés 2011

c. szakértői dokumentumok elkészítéséhez szerzőket keresünk. 


Az éves Hajléktalanügyi Országjelentések célja: összefoglalást nyújtani a hajléktalanság helyzetének 2010. és 2011. évi alakulásáról. A jelentések részben összegzik a hajléktalan ellátás elmúlt 2 évét, részben a kormányzati működés (szükséges intézkedések) támogatását, értékelését szolgálják.

Az Országjelentésekben átfogóan és mértékadó módon elemezni és értékelni kell a hajléktalan emberek társadalmi integrációját befolyásoló hazai makrokörnyezeti hatások éves alakulását. Különös tekintettel a hajléktalanügy politikai környezetének változására és a hajléktalan-kérdés társadalmi megítélésére.

Az Országjelentések elkészítésében előnyt jelent, ha annak készítésében publikációs háttérrel rendelkező szakemberek vesznek részt.

Az Országjelentéseknek meg kell felelnie a TÁMOP-5.3.2. program vizuális megjelenési követelményeinek és az elkészült dokumentumon fel kell tüntetni a támogatás forrását.

Az Országjelentések mérete egyenként kb.: 60.000 karakter (szóközök nélkül)

Az Országjelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az szakmai honlapon, illetve – formai szerkesztést-tördelést követően – nyomtatott formában megjelenhessen.

Az Országjelentések leadásának határideje: 2012. február 15.

Az ajánlat beadásával kapcsolatos követelmények

Az ajánlat beadásának módja: elektronikus formában az iroda@foglakprojekt.hu e-mail címre

Az ajánlat beadásának határideje:         2011. december 13.

A beadott ajánlatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlatkérő felhívással kapcsolatban további információ kérhető Vojtonovszki Bálint projekt asszisztenstől az iroda@foglakprojekt.hu emailcímen vagy a 30/630-6668-as telefonszámon.

Az ajánlatkérő felhívás publikálási dátuma: 2011. december 6.