Projekt záró konferencia
Írta: Divinszky Zsolt Dátum: Május 16 2012 19:50:00

A hajléktalan emberek társadalmi- és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása projekt záró konferenciája

A Hajléktalanokért Közalapítvány 2008-ban kezdte el azt a módszertani munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci elhelyezkedésükhöz szükséges készség- és képességfejlesztését, végsősorban társadalmi integrációját segítő szakmai módszerek kidolgozását és megvalósításának segítését tűzte ki célul.

 

 


Teljes hír

A hajléktalan emberek társadalmi- és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása projekt záró konferenciája

A Hajléktalanokért Közalapítvány 2008-ban kezdte el azt a módszertani munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci elhelyezkedésükhöz szükséges készség- és képességfejlesztését, végsősorban társadalmi integrációját segítő szakmai módszerek kidolgozását és megvalósításának segítését tűzte ki célul.

Négy éves munkánk során kialakítottuk azt a regionális koordinátori hálózatot, mely kapcsolatot tartott a hajléktalanellátó szervezetek munkatársaival, a társ-szakmák képviselőivel, valamint a helyi politikai- és közéleti szereplőkkel. Regionális koordinátoraink havonta szerveztek szakmai műhelytalálkozókat, mely megbeszéléseken gyakorlati szakemberek vitatták meg nehézségeiket, mutatták be jó gyakorlataikat.

A kidolgozott új módszerek elterjesztése érdekében működtettük azt az országos referensi hálózatot, melynek feladata volt a hajléktalan-ellátás mindennapi munkájába beilleszteni az általunk készített protokollokat: az intézményen kívüli lakhatási feltételrendszert, az önálló lakhatás segítését, valamint a hajléktalan emberek képzését, képessé tételét, foglalkoztathatóságának fejlesztését, ill. foglalkoztatását. A szakmai munka követhetőségének érdekében elkészített és elterjesztett ügyfél-nyilvántartó szoftverünk képes az ügyfelek életútját, az ellátás nyújtotta szolgáltatások igénybevételét követni, az összesített adatokat rendszerezni.

Munkánk során támogattuk a helyi szereplők konzultációját, párbeszédét, hogy a hajléktalan emberek segítését közös ügyként tudják kezelni, valamint regionális szakmai napokat szerveztünk annak érdekében, hogy a hajléktalanság kérdését a társadalom tagjai számára érthetővé, megvitathatóvá tegyük.

A hajléktalan-ellátásban dolgozó kollégáink részére országos képzést szerveztünk annak érdekében, hogy a megszokottól eltérő, új innovatív programunkat ismertté tegyük, lakhatási- és foglalkoztatási elemeit és ismereteit elterjesszük.

A négy éves munkánk során számos tanulmány, ország jelentés, szakmai anyag született, melyek mindegyike a szakemberek mindennapi munkáját, az új elméletek gyakorlati bevezetését segítik.

Munkánk végéhez értünk. Annak érdekében, hogy a fentieken túl megismertessük a projekt életútját, megvalósítása során szerzett tapasztalatainkat, eredményeinket 2012. június 7-én, Budapesten a Hotel Benczúr-ban (1067 Budapest, Benczúr u. 35.) záró konferenciát szervezünk, melyre szeretettel várjuk a szakembereken túl mindazokat az érdeklődőket, akik szeretnék megismerni, hogy milyen kivezető utak léteznek a hajléktalanságból, milyen jó gyakorlatokat valósítottunk meg, valamint milyen jövőbeni elképzelésünk van a hajléktalan emberek segítését illetően.
A projekt záró konferenciájára jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, melyet kérünk az iktatas@foglakprojekt.hu e-mail címre visszaküldeni 2012. május 25-ig.

Köszönjük a projektben résztvevő munkatársaink önzetlen munkáját, valamint mindazon szakemberek erőfeszítését, akik tesznek a hajléktalanság megszüntetéséért, a hajléktalan emberek társadalmi integrációjáért!

Budapest, 2012. május 10.

Maróthy Márta szakmai vezető

Letöltések:

A konferencián elhangzott előadások letölthető anyagai: