Foglak Projekt
Navigci
Főoldal
Célunk és küldetésünk
Alapvető információk a projektről
Közérdekű dokumentumok
Fórumok
Fórum: Elindultunk
Linkek
Kapcsolat
Galéria
Keresés

Megvalósítók és elérhetőségeik

Közép-Magyarországi régió
Észak-Magyarországi régió
Észak-Alföldi régió
Dél-Alföldi régió
Közép-Dunántúli régió
Dél-Dunántúli régió
Nyugat-Dunántúli régió

Letöltések/dokumentumtár
Archívum
Ajánlatkérő felhívások
RSS
Hrek

Frum
Untitled Document
Alapvető cél és háttér információ
Untitled Document
FogLak Projekt 

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 azonosító számú projekt

A Hajléktalanokért Közalapítvány és az Összefogás Közalapítvány közös projektje hajléktalanellátó szervezetek számára

Főkedvezményezett: Hajléktalanokért Közalapítvány


Konzorciumi partner: Összefogás a Budapesti Lakástalan és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány


A projektre fordítható támogatás összege: 345 277 960 Ft


A projekt megvalósításának időszaka: 2008. 04. 01 – 2011. 06. 30. (39 hónap)


18 évvel a hajléktalan-ellátás kialakulásának kezdeti lépései után elmondható, hogy az eredetileg átmenetinek gondolt probléma mára már állandósult, a társadalom bizonyos szinten már alkalmazkodott ahhoz a mindennapos jelenséghez, hogy emberek utcán, közterületen, bokrok között, kiserdőkben, ideiglenes tákolmányokban, pincékben, stb. húzzák meg magukat, és próbálják túlélni a mindennapokat. A nappali melegedőket használó, a szállókon lakó hajléktalan emberek jelentős része – az éjjeli menedékhelyeken és átmeneti szállásokon élők majd 50 %-a (48,5%) – 1 évnél hosszabb ideje állandó felhasználója szolgáltatásainknak, társadalmi kirekesztettségük állandósult, személyes sorsukat zsákutcaként élik meg. Szociális munkásuk örülhet, ha élethelyzetük, állapotuk nem romlik tovább, vagy a romlás legalább lassítható.

A hajléktalan ember élethelyzetét javító, a hajléktalan létből kifelé vezető szolgáltatások nyújtása évek óta jelen van és működik szakmánkban. Ezt intézményeink személyes fejlesztő szolgáltatásai, foglalkoztatási programjai, az önálló lakhatás elérésére és megtartására tett erőfeszítései, az önkormányzatokkal, munkaügyi központokkal épített kapcsolatai, az Uniós projektek profi végrehajtása, a két közalapítvány által kiírt innovatív pályázati programok elvállalása és magas szintű megvalósítása bizonyítják.

A két közalapítvány által 2003 óta kezelt pályázati források idáig egyetlen évben sem bizonyultak elegendőek az utcákon és szállásainkon élő hajléktalan emberek társadalmi befogadásának segítésére, sem a segítő munka egyes elemeinek támogatására (mentálhigiénés programok, képességfejlesztés, foglalkoztatás, lakhatás, az integrációt segítő szociális munka), és különösen nem voltak elegendőek átfogó programok megvalósítására. Mindazonáltal a 2005 óta – sajnálatos módon szűkülő forrásokkal – működő támogatott lakhatási programok eredményei azt bizonyítják, hogy a hajléktalan-ellátás intézményvezetői és szociális munkásai, az intézmények fenntartói rendelkeznek azzal az akarattal, képességekkel, tudással, mellyel a hajléktalan emberek társadalmi befogadásának segítése országos programként, egységes keretben és mégis a hajléktalan emberhez és a helyi feltételekhez igazodva rugalmasan és eredményesen működhető.

A hajléktalan emberek társadalmi befogadásának elősegítésére, ezen belül kifejezetten a munkaerő-piacra való belépés illetve visszatérés segítésére és az önfenntartáshoz szükséges önálló életvitel megteremtésére az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a magyar költségvetés társfinanszírozásával, különösen az effektív hajléktalan embereket célozva 2009-től 1,740 milliárd Ft nagyságrendű forrást nyit meg az Unió és a magyar állam a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (A konstrukció címe Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok, kódszáma TÁMOP-5.3.3.)

A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozására ún. kiemelt projekt keretében külön források fordíthatóak, azzal a céllal, hogy teljes szakmánkat segítse az integrációs programok végrehajtásában, hogy a társadalmi befogadás segítő eszközei a napi szociális munka elérhető eszközeivé váljanak, és hogy a társadalmi és munkaerő-piaci integráció segítésének eszközei fenntarthatóak maradjanak a programok zárása után is.

A kiemelt projekt megvalósítása - konzorciumi partnerként együttműködve - a két közalapítvány feladata. A projekt feladataként megjelölt szakmai és módszertani megalapozás a teljes szakma - és különösen a TÁMOP-5.3.3. pályázati konstrukción nyertes szervezetei számára - közvetlen szakmai segítségnyújtást, szakmai fórumot, hálózati működést, képzést, az integrációt segítő kapcsolatok és együttműködések fejlesztését, szakmai és módszertani anyagok kidolgozását, közös tudásbázis kialakítását jelenti.

A Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 számú projekt (röviden: FogLak-projekt) a következő szolgáltatásokat és termékeket kínálja:

- Régiónként és havonta foglalkoztatási és lakhatási műhelymunkát

- Regionális szakmai napokat

- A hajléktalan emberek érdekében a helyi társadalmi összetartozás erősítésére, a társadalmi kommunikáció megindítására a helyi településen a hajléktalan-ellátáson kívüli önkormányzati, egészségügyi, civil stb. szereplők munkacsoportba szervezésének segítését, ún. „települési koordináció munkacsoportja”-ként

-Foglalkoztatási és lakhatási referensek hálózatának működtetését

-Akkreditált képzést és továbbképzéseket

-Lakhatási, képzési, foglalkoztatási regionális adatbázisokat

-Ügyfél dokumentációs és nyomon követő szoftvert

-A szociális munkához, a foglalkoztathatóság fejlesztéséhez, a foglalkoztatás elősegítéséhez, az önálló lakhatás támogatásához kapcsolódó szakmai és módszertani anyagokat

-A prevenciót, a szabályozásokat, finanszírozást érintő szakmai anyagokat

-Honlapot az információcserére, szakmai és módszertani anyagok letöltésére:  www.foglakprojekt.hu

-Konferencia lebonyolítását

 

A projekt szolgáltatásai és termékei ingyenesen elérhetőek.
Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszElfelejtette a jelszavt?
Krjen jat itt.
divi © 2008